POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

Sklep - serwis internetowy należący do Mediagraf Magdalena Urbanek, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając
z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie.

Mediagraf Magdalena Urbanek oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą 
„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


I. Kto jest administratorem danych osobowych Sklepu?

Administratorem danych osobowych Sklepu (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Mediagraf Magdalena Urbanek
43-309 Bielsko-Biała
ul. Bałtycka 9,
NIP: 9371164692, 


II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w Sklepie politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy 
Sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
System IT 
Sklepu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


III. Dlaczego i jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże nie podanie lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. 


Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz dla kuriera w realizacji procesu wysyłki (paczkomat);

4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).


W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (faktury).


Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez 
Sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Kurier DHL, Inpost, UPS lub inny wybrany, Paczkomat

2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep.

Sklep współpracuje z następującymi operatorami płatności:

a. PayU SA operator serwisu payu.pl
b. TPAY operator serwisu tpay.com
c. DotPay operator serwisu dotpay.com 

3. firmę hostingową, z której usług korzysta sklep www.reklamowe.co
4. firmy zewnętrzne współpracujące z Mediagraf w zakresie realizacji zleceń, firmy informatyczne obsługujące oprogramowanie sklepu
5. Firmę księgową w celu realizacji niezbędnych zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe, o których mowa w pkt III Mediagraf może wykorzystywać do następujących celów: 
1) umożliwienia Usługobiorcy zalogowanie się do Serwisu, 
2) zawieranie i realizowanie transakcji w sklepie
4) zamawianie usług przewozowych, 
5) przesyłanie informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w szczególności o zmianie cennika, regulaminów 
6) obsługa należności i roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług zawartymi z Klientami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego, 
7) korzystanie z funkcjonalności Serwisu, 
8) przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli Klient wyrazi zgodę podczas składania zamówienia lub zakładania konta, 
9) prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami, 
10) informowanie o promocjach – jeśli Klient wyrazi zgodę podczas składania zamówienia lub zakładania konta, 
11) sporządzanie dokumentacji księgowej w tym wystawianie dokumentów księgowych, 
12) przeprowadzanie ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu, 
13) badanie poziomu satysfakcji Usługobiorców,
14) inne niż w/w cele marketingowe, jeśli Klient wyrazi na to zgodę podczas składania zamówienia, 
15) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego 


IV. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu

Sklep bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane w Sklepie linki do innych stron internetowych. Sklep nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

V. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Sklep dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VI. Zmiana polityki bezpieczeństwa Sklepu

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się w zakładce "Polityka Prywatności".

VII. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@reklamowe.co
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała

VIII. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie, które może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody  na  przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, bądź zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach,  których przechowywanie  związane  jest  np.  z  przysługującymi  Tobie roszczeniami  np.  z  tytułu  rękojmi,  a  także  w  związku  z  obowiązującymi  nas  przepisami prawa. 

IX. Kontakt

Sklep kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 501 458 440
, lub e-mail biuro@reklamowe.co
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu  501 458 440 lub e-mail biuro@reklamowe.co

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Mediagraf Magdalena Urbanek
43-309 Bielsko-Biała
ul. Bałtycka 9,

Wersja 1.0 (Bielsko-Biała, 25 maja 2018 roku)

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. 

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło
close Shopping Cart